ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Några tankar om ledarskap från Sveriges bästa arbetsplats!

Nyligen blev Citerus utnämnd av Great Place to Work till Sveriges Bästa Arbetsplats. Nu delar Citerus VD Karin Edström med sig av några tankar kring ledarskap.

Nyligen blev Citerus utnämnd av Great Place to Work till Sveriges Bästa Arbetsplats. Nu delar Citerus VD Karin Edström med sig av några tankar kring ledarskap.  

För några veckor sedan stod jag tillsammans med ett gäng stolta och glada kollegor på Berns och tog emot priset som Sveriges Bästa arbetsplats 2014 i kategorin Små företag.

Jag heter Karin Edström och har varit VD för Citerus i drygt 3 år. Under den tiden har vi växt från 17 till 38 medarbetare. Resan har bjudit på många tillfällen att reflektera över hur man förvaltar och vidareutvecklar en företagskultur, hur man skapar ett ledarskap som passar verksamheten samt tankar kring min egen roll i detta.

I nästan två decennier har vi på Citerus utvecklat en spetskompetens i att bygga enastående mjukvara samt i att lära ut och hjälpa våra kunder att göra detsamma. På Citerus hittar du några av Sveriges mest affärsdrivna mjukvaruutvecklare och agila experter. Bland våra kunder finns snabbväxande teknikbolag, nyskapande branschledare och innovativa uppstickare – alla med den gemensamma nämnaren att deras framgång bygger på affärsnära mjukvara.

Citerus grundare och ursprungliga kulturbärare finns fortfarande kvar i eller i nära anslutning till bolaget vilket underlättar arbetet med att bevara kulturen. Det hade kunnat vara ett hinder för att lyckas vidareutveckla vår kultur men vi har motverkat det genom att ha en tydlig rekryteringsfilosofi.

Vi söker starka individer som både kan och vill utmana etablerade sanningar i bolaget och som har modet samt kraften att ta oss till nästa steg genom att samverka med, pusha och inspirera oss som redan jobbar här.

Vi vågar ge våra nyare kollegor förtroendet och utrymmet som behövs, eftersom vi efter en noggrann rekryteringsprocess med många avstämningspunkter kan känna oss trygga i att vi delar grundvärderingar. En mycket positiv effekt av att låta nyare medarbetare ta ett stort ansvar i att vidareutveckla vår kultur är att de väldigt snabbt integreras i bolaget.

Våra värdeord har funnit med oss under många år. Vi pratar inte alltid om dem så uttalat men varje gång vi definierar oss, vår kultur, hur vi vill att våra kunder skall uppfatta oss eller vilken typ av arbetsplats vi vill vara så dyker de upp väldigt naturligt:

Prestigelöshet
Nyfikenhet
Engagemang
Helhetssyn
Mod
! Professionalism i alla led

Genom att matcha dessa grundvärderingar i samband med varje rekrytering är mycket vunnet. Den nya kollegan känner igen sig och känner sig trygg i vilka ramar som finns. Vi som välkomnar en ny kollega litar på att hen delar våra värderingar och kan därför känna ett stort mått av förtroende redan från början.

På så sätt har varje ny medarbetare som jag lärt känna på Citerus väldigt snabbt känts som en alldeles självklar kollega, en känsla som jag vet att jag delar med många av de som varit på bolaget i många år.

Med ett tryggt kollegium som grund och med en stark gemensam kultur har jag velat bygga ett ledarskap som bygger på tre bärande pelare:

  • Gemensam vision
  • Förtroende
  • Kommunikation

Gemensam vision
Att skapa en gemensam vision tar och måste få ta tid. I vårt fall valde vi i höstas att genomföra ett arbete där samtliga medarbetare involverades i att uppdatera och konkretisera den vision som en gång definierades av grundarna och delägarna. Förhoppningen är att vi alla känner till, och för, visionen, för att på så sätt skapa känslan att vi själva kan fatta beslut som rör det egna arbetet och den egna arbetssituationen.

Förtroende
Förtroende är en viktig pusselbit i allt ledarskap. Det är svårt att ”fast-forwarda” till förtroende i en relation oavsett om det handlar om en relation mellan två individer, mellan en ledare och en organisation eller om det handlar om förtroende mellan medlemmarna inom ett team. En del av att skapa förutsättningar för att bygga förtroende är att känna att vi får förutsättningar att jobba med arbetsuppgifter som vi har möjlighet att lyckas med. Om jag som individ inte känner att jag lyckas med mina arbetsuppgifter, och utvecklar mina förmågor, har jag inga förutsättningar att skapa möjligheter för att bygga förtroende.

Kommunikation
Ett företag behöver inte vara särskilt stort för att kommunikation skall bli svårt. Det är mycket viktigt att redan i ett tidigt skede i ett bolag, jag tror absolut på att definiera en tydlig strategi för intern kommunikation. Förutom mer självklara saker som att det är ofantligt lätt att tappa kontakten mellan olika delar av ett bolag eller att information uppfattas på olika sätt, finns det ytterligare en anledning till varför kommunikation är så viktigt. Genom att tillgängliggöra effektiva och ändamålsenliga kommunikationskanaler där organisationen kan diskutera olika ämnen är förutsättningarna betydligt större att vi som organisation lyckas skapa ett engagemang för vårt gemensamma resultat.

Vision, förtroende och kommunikation kan sägas vara omskrivningar av eller en uttolkning från de klassiska motivatorerna Autonomy, Mastery och Purpose, vilka beskrivs av Daniel Pink som de absolut viktigaste drivkrafterna i hans klassiska bok Drive (http://www.danpink.com/books/drive).

På Citerus försöker vi leva som vi lär. Det innebär att såväl hur vi organiserar oss samt vilket ledarskapet vi utövar är inspirerat av tankarna kring agila arbetssätt.

Vad menas då med Agilt Ledarskap? Det finns många som skriver och föreläser om ämnet, vilket innebär att det finns många tolkningar. Det enklaste beskrivningen är att allt ledarskap skall ta utgångspunkten i att beslut fattas bäst närmast verkligheten och att det mesta görs bäst i små steg som man sedan utvärderar och förbättrar.

För att lyckas med ett agilt ledarskap behövs en gemensam vision, massor med förtroende och tydlig kommunikation. Att få till och vidareutveckla det är något jag kämpar med och försöker förbättra varje dag. Jag vet att jag är långt ifrån fulllärd, men genom att ha provat, gjort fel, utvärderat och förbättrat är jag helt säker på att jag är betydligt bättre på detta idag än för 3 år sedan. Jag ser fram mot att lära mig mer av mina kollegor de kommande åren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *