ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Fem tips för psykologiskt trygga möten

Hur ska man förstå hur det står till med den psykologiska tryggheten i teamen eller organisationen? Ett enkelt sätt att börja med är att observera ett möte och se om man uppmuntrar varandra att bidra eller om man avbryter varandra. Kommer alla till tals och lyssnar man aktivt på varandra? Eller jobbar man parallellt, kanske på mobilen eller datorn? 

Så vad gör man om man nu hör och ser att era möten verkar sakna öppenhet och trygghet? Här kommer fem tips från mig. Med ett digitalt samarbetsverktyg fungerar de lika bra vid fysiska möten som remote.

1. Bestäm vilka samarbetsformer ”Working agreements” ni vill ha i gruppen eller på mötet. Om man spenderar några minuter i början på mötet och går igenom dem kan man skapa trygghet och aktivt engagemang på mötet. 

2. Ta upp det du hör och ser på sittande möte, alternativt ge feedback i enskilda samtal.

3. Prova att variera mötesstrukturen. Istället för en agenda satt i förväg kan man använda Lean Coffee där alla tillsammans föreslår diskussionspunkter. Då säkerställer alla tillsammans att rätt tid ägnas åt de frågor som deltagarna anser är viktigast. 

4. Använd check-in övningar vilket bidrar till att alla får göra sin röst hörd i början av mötet och ökar tryggheten att våga tala senare. Det finns många förslag på check-in frågor om man söker på nätet. Ofta lär känna varandra bättre genom frågorna och ofta får man ett glatt skratt, redan i början av mötet. 

5. Be om feedback på slutet av mötet för att se hur ni tillsammans kan förbättra facilitering och mötesstruktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *