Categories
Blogg Metod

Mot ett önskat läge i många små steg – hur gör vi egentligen?

När vi som agila coacher blir tillfrågade om hur vi jobbar, blir det lätt en berättelse om vad vi gör på dagarna. Då blir det fokus på aktiviteter och metoder, men det är ju inte kärnan av det vi vill uppnå. Sedan pratar vi om det agila mindsetet och dess principer, men det blir inte […]

Categories
Agilt Metod Team Utbyte & Lärande

Hur får ni värdefulla lärdomar från era långa projekt?

Efter en längre insats bör varje grupp reflektera och fånga lärdomar – oavsett om ni jobbar med retrospektiv efter varje sprint. Om ni verkligen vill ta hänsyn till helheten och inte missa perspektiv är det bra att göra detta ordentligt. Många har redan bestämt sig för vad de vill förbättra efter ett projekt men kan […]

Categories
Metod

Agile without retrospectives is an efficient burn-out machine

The recording of the podcast Kodsnack at the tech conference TechWorld Summit in Stockholm June 12, 2018. Iris Classon looked into my eyes and said “You can’t sprint a marathon”, talking to me slowly so I would really understand. She and others had been let down by agile methods and leaders and she is rightfully upset. But […]

Categories
Metod

How sure are you that you’re building the right product?

For the last decade we’ve learned how to build products the right way. That is great. Yet now the question often is: are we building the right products?

Categories
Metod

Vad är en avancerad scrum master?

Att vara en scrum master är mer än att bara påminna teamet om att genomföra vissa ceremonier – det handlar om att utveckla den bästa möjliga arbetsplatsen.