ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Hur kan du som agil chef släppa kontrollen utan att företaget kör i diket?

Den första utmaningen som agil chef är att våga släppa kontrollen. En kalender som är fullbokad med uppföljnings- och rapporteringsmöten ger dig väldigt lite utrymme för att prova nya metoder eller ett nytt ledarskap. Du behöver sluta göra det du gjorde tidigare för att ge dig själv möjlighet att utveckla din nya chefsroll.

Sluta göra det du gjorde tidigare och ge dig själv möjlighet att utveckla din nya chefsroll. En kalender som är fullbokad med uppföljnings- och rapporteringsmöten ger dig väldigt lite utrymme för att prova nya metoder eller ett nytt ledarskap. 

För ett år sedan höll jag och min kollega Sandra Ahnkron ett frukostseminarium om förväntningar på chefen i en agil organisation och den utmaning det innebär för chefen. Seminariet var populärt och vi blev inspirerade till att starta ett återkommande Open Space om ledarskap för att ge oss själva och andra möjlighet att utforska frågan kring ledarskapet. Det har nu gått ett år och vi har haft många spännande diskussioner på våra Open Space. Frågorna och funderingarna kring att vara chef är fortfarande lika aktuella. Därför vill jag dela med mig av de tankar som var grunden till frukostseminariet.

Bygg din förståelse

Ett enkelt första steg kan vara att lämna skrivbordet och besöka teamen i deras verklighet. Var med och observera hur de utför sitt arbete och visa att du är intresserad av att förstå. Du kommer troligtvis ganska snabbt bli involverad i teamets dagliga arbete och du får möjlighet att förstå vilka hinder och utmaningar som teamet utsätts för och hur du på bästa sätt kan hjälpa teamet med att utveckla era produkter på bästa sätt.

Utveckla kulturen

Motivation är en av de viktigaste faktorerna i ett förändringsarbete. Du kan följa nya direktiv och riktlinjer för att du blir tillsagd men du har egentligen inte ändrat ditt sätt att tänka. Det sker först när du själv förstår varför det är bra att göra på ett annat sätt och det är då du börjar bidra till att skapa en ny kultur. Du som chef kan hjälpa till i förändringen genom att skapa ”pull-mentalitet” kring förändringen. När du skapat dig förståelse för de utmaningar som teamen möter i sitt arbete kan du som chef hjälpa till genom att lyssna på deras beskrivningar och stötta dem att skapa experiment där de provar olika vägar för att minska sina hinder istället för att de väntar på att du talar om för dem hur de ska utföra arbetet. Du skapar en ny kultur och du får teamen att ta ansvaret för den förändring som behöver ske.

Skaffa dig en helhetssyn

En chef vill gärna mäta, jämföra och göra planer för att optimera sin organisation. Det kan kännas stimulerande som chef att få premiera en person som bedömts vara bäst eller har gjort något extra. När du är chef för team så blir premiering av individer mycket mer känsligt och du måste vara mycket försiktig i ditt agerande och först skapa dig en helhetssyn. Det som kan verka vara en individs resultat kan visa sig vara ett resultat av samarbete inom teamet och om då en person blir premierad så motverkar detta fortsatt samarbete. En annan vanlig situation är att teammedlemmar har utfört arbetsuppgifter som gynnar hela teamet eller alla team i organisationen (tex automatisering av regressionstest eller stabilisering av testmiljöer) för att möjliggöra ett specifikt resultat eller leverans. Om det endast är personen som gjort den specifika lösningen som blir premierad så motverkar det på samma sätt att alla hjälps åt med att jobba med det som är gemensamt i framtiden. Hjälp teamen att skapa förståelse och helhetssyn för vad och varför ett uppdrag ska utföras och låt dem själva bestämma hur de utför arbetet.

Utmana dina chefskollegor

De flesta traditionella organisationer har inbyggda silos kopplade till organisatonsschemat och detta är ett stort hinder i den agila transformationen. Du och dina chefskollegor behöver jobba som ett team som har ansvar för helheten tillsammans. Teamen får svårt att ta ansvar för sin leverans om deras arbete begränsas av att de tillhör en silo och det skapas skarpa överlämningar mellan teamen i olika silos istället för att de ges möjlighet att ta ansvar för leveransen från beställning till leverans. Du kan som chef utmana silo-systemet genom att lyfta fram vikten av kundvärde i leveranserna och synliggöra de hinder som skapas av att cheferna främst tittar på sin egen organisation och dess resultat istället för att samarbeta kring helheten.

Visa vägen

En förändring sker först när du som chef säger och agerar med samma budskap. Medarbetarna läser ditt beteende lika mycket som de lyssnar till vad du säger. Förändringen börjar hos dig själv, du kan inte förändra andra men du kan förändra dig själv och ditt ledarskap!

Bjud mig på lunch och få fler tips om agilt förändringsarbete!

Lycka till! / Karin Hagren, Agil coach på Citerus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *