ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Blixttalen på Agila Sverige 2015

Missade du årets agila happening? Var du inte på Agila Sverige 2015 gick du miste om ett fantastiskt mingel, smart arr och mängder av intressanta diskussioner. Men, som tur är har alla blixttal spelats in och fortsätter inspirera. Vi listar några tal som har potential att göra underverk ifall du sprider dem till dina kollegor.

Categories
Metod

Lyckas med självorganiserande teamindelning

Några av oss på Citerus beslutade oss för ses, lära av varandra och samla ihop våra erfarenheter kring självorganiserande teamindelning från våra uppdrag som agila coacher. Det finns en hel del att tänka på för att göra medarbetarna delaktiga i självorganisering, allt ifrån att välja ”lagom” många regler, vara ödmjuk och öppen för de förslag […]

Categories
Metod

Toppa det agila förändringsarbetet med självorganiserande teamindelning

Det är dags för omorganisation och nya utvecklingsteam ska skapas. Företagets chefer samlas i ett stängt rum och resultatet blir en PowerPoint med nytt organisationschema. Hur ser det ut hos er? Tänk om medarbetarna fick skapa sina team själva!

Categories
Metod

Hur kan du som agil chef släppa kontrollen utan att företaget kör i diket?

Den första utmaningen som agil chef är att våga släppa kontrollen. En kalender som är fullbokad med uppföljnings- och rapporteringsmöten ger dig väldigt lite utrymme för att prova nya metoder eller ett nytt ledarskap. Du behöver sluta göra det du gjorde tidigare för att ge dig själv möjlighet att utveckla din nya chefsroll.

Categories
Metod

Roligt och effektivt visionsarbete med agila metoder

Vi på Citerus arbetar med att hjälpa företag att utveckla enastående mjukvara genom agila metoder och vi har även stort intresse för ledarskap och hur detta påverkar produktiviteten i företaget. Våren 2014 blev vi kontaktade av ett företag som ville ha hjälp med att utveckla sitt ledarskap och vi planerade tillsammans med dem upp en workshop med syftet att identifiera deras ledarskapsvision och varumärke.

Categories
Metod

Jakten på tidseffektivitet dödar kreativiteten

I många artiklar och böcker om agila metoder lyfts det ofta fram vikten av att skapa en miljö där team och teammedlemmar kan ta ansvar och se helheten. Det pratas sällan om vikten av att skapa en miljö där chefen ges möjlighet att vara kreativ och innovativ och att vara delaktig i den förändring som […]

Categories
Metod

Frustrerad chef i Agil miljö!

Det är många företag som försökt införa agila metoder och det är förvånansvärt många som inte lyckats. Var ligger den svåra nöten att knäcka för att lyckas? Under mina år som utvecklingschef i både traditionella och lättrörliga organisationer har jag genomfört flera agila transformationer. Över sommaren tog jag mig tiden att reflektera över chefsrollen och var de stora utmaningarna ligger för att få förändringen till det agila arbetssättet att flyga.