ga('send', 'pageview');
Categories
Metod Utbyte & Lärande

När passar agilt?

Inspirerad av Cecilia Borgs korta artikel “Vad är agilt?” så tar jag vid med en nästan lika kort artikel (och rubrik): “När passar agilt?”

Agilt är inte alltid svaret, men det är ett förhållningssätt vars relevans fortsatt att öka stadigt under många år.

Det traditionella tillvägagångssättet till företagsledning och mjukvaruutveckling fungerar bra i förhållanden som är relativt stabila, relativt enkla och till stor del förutsägbara på kort sikt, t.ex. industriproduktion, inkrementella förbättringar av en väl förstådd produkt eller tjänst, samt försäljning och ekonomisk verksamhet där företaget går bra och uppfyller sina mål.

Det traditionella tillvägagångssättet fungerar inte så bra i situationer där företaget inte är till fullo kontrollerbart eller förutsägbart, eftersom arbetet är oförutsägbart och företagets omvärld förändras med omvälvande teknologi, förändrade marknadsförhållanden eller nya konkurrenter som gör affärsmiljön ännu mer komplex och svårare att förutse.

Här vill vi hitta rätt väg med små värdefulla steg; och lära oss och anpassa oss utefter hur våra steg påverkar världen, parallellt med hur världen påverkar oss. Här vill vi vara agila.

Låter det lite yxigt eller svart och vitt?
Ja, kanske. Tanken är att hålla artikeln kort och uppmuntra till diskussion och då är det inte alltid lämpligt att försöka få in alla nyanser. Berätta gärna hur dina tankar går i kommentarsfältet nedan!

By Teddy Zetterlund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *