ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Nu 50% mer i produktägartuben


Här är bakgrunden till att vi utökar Citerus kurs “Certifierad Produktägare i Scrum” till tre dagar. Sammanfattat: för att kunna dyka ännu djupare i de ganska utmanande färdigheter och insikter som behövs för att bli en bra PO.

 

För några veckor sedan deltog jag på konferensen Scrum Gathering i München, som var överraskande bra, framför allt för de många intressanta sidodiskussioner jag lyckades klämma in. En sådan diskussion var med Peter Beck som coachar och utbildar kring Scrum i Tyskland och Schweiz. Peter berättade att han bestämt sig för att förlänga sin produktägarutbildning till tre dagar för att bättre täcka in de utmaningar som rollen erbjuder. Eftersom jag själv funderat på att göra samma sak en längre tid blev jag inspirerad att ta steget och pröva på den ändringen.

Så, från och med nu är vår utbildning “Certifierad Produktägare i Scrum” tre dagar lång.

Med den här ändringen ser jag att flera saker blir möjliga att dyka djupare i. Det är bra eftersom produktägarrollen är en mycket utmanande roll för de som kliver in i den. Å ena sidan förväntas man som produktägare ha (och bygga upp) en bra förståelse för vilken riktning som är rätt för produkten eller systemet man jobbar med. Å andra sidan förväntas man kunna interagera smidigt med ett eller flera utvecklingsteam på ganska taktisk nivå.

Bakgrunden till att produktägarrollen ser ut så här (trots att det blir så utmanande) är att alternativet är så ohjälpsamt. Så fort vi delar upp arbetet på en mer “beställande” produktchefsroll och en mer “operativ” produktspecialistroll närmare utvecklingsarbetet så glider vi inte bara tillbaks till gamla tiders uppdelning i “toppen tar ansvar för tänkandet, de under exekverar”. Vi skapar också ett betydande hinder för att få till snabba feedbackloopar hela vägen ut till kund.

En skicklig produktägare är inte en person som matar sina utvecklar med färdigtuggade user stories. Det är inte heller en person som kommer in och levererar oneliners och sedan försvinner och förväntar sig att teamet tar det därifrån. En skicklig produktägare har ett tydligt mandat att styra produkten i rätt riktning på ett smidigt sätt, med feedback. Just behovet av feedback vet vi idag är helt avgörande för framgång i en snabbrörlig omvärld. Det betyder också att produktägaren behöver vara närvarande på såväl en strategisk som taktisk nivå. Det går helt enkelt inte att släppa taget om tyglarna. Samtidigt ska man inte detaljstyra. En utmaning.

Sättet vi tar oss an utmaningen på den här kursen är att låta samtliga deltagare jobba med att pröva på en mängd tekniker ur produktägarens verktygslåda. Vi gör på så sätt att vi jobbar fram ett produktkoncept hela vägen från idé till konkret lösningsidé. Hade vi haft ytterligare några dagar hade vi börjat implementera den med lite skön mobbprogrammering också, men det får bli i en framtida utbildning 🙂

På vår förlängda kurs kommer vi ha mer tid att dyka in och träna de nyckelfärdigheter som en PO måste ha. Dels handlar det om att kunna leda med en tydlig vision och en bra överblick för att kunna göra intelligenta prioriteringar, dels om att kunna bryta ned även komplexa satsningar till mindre bitar så att utvecklingsarbetet kan göras i små steg med riktig feedback mellan. Vi får också chansen på att träna mer på hur produktägaren kan jobba tillsammans med sitt team för att förfina toppen av sin backlog tillsammans med sitt team, för att på så vis minimera missförstånd och hitta en bra balans mellan förbereda och tillåta utrymme för upptäckande, lärande och innovation.

Den andra biten som vi nu får chans att ta en ordentligare tugga handlar om en annan stor utmaning för produktägare, och det är vilket mandat som behövs för att lyckas i rollen – och hur man kan bygga upp det mandatet över tid. Här får vi nu chansen att stanna längre vid denna viktiga fråga.

Om du vill ta nästa steg på din resa som agil produktägare hoppas jag få träffa dig på en framtida kurs!

Till kursbeskrivningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *