ga('send', 'pageview');
Categories
Citeruskulturen

Bekämpa korruption med teknik

Ett nystartat bolag med stora ambitioner ställs som bekant inför många olika frågor: Hur kan vi forma en första Minimum Viable Product (MVP)? Hur kan vi med modern teknik så snabbt som möjligt skapa något som faktiskt gör skillnad? På vår senaste Citerusdag bjöd in våra vänner från nystartade Klarity och tog oss an några frågor tillsammans. Nedan följer ett axplock av de sessioner som ägde rum.

Ett nystartat bolag med stora ambitioner ställs som bekant inför många olika frågor: Hur kan vi forma en första Minimum Viable Product (MVP)? Hur kan vi med modern teknik så snabbt som möjligt skapa något som faktiskt gör skillnad? På vår senaste Citerusdag bjöd in våra vänner från nystartade Klarity och tog oss an några frågor tillsammans. Nedan följer ett axplock av de pass som ägde rum.

Först lite kort om Klarity

Klarity är en nystartad organisation med vision att minska korruption i världen genom att exponera systematiska incidenter som hindrar samhällsutvecklingen i utvecklingsländer. Besök gärna Klaritys hemsida.

HÄR ÄR ETT URVAL AV ÄMNEN FRÅN SENASTE CITERUSDAGEN:

Testning Microservices with PACT

Christoffer Hellgren visar hur man kan testa kluster av microservices genom Consumer-Driven Contracts och testramverket PACT.

Tanken är att interaktionen mellan konsument och API (klient och server) sparas som ett kontrakt i en PACT-fil. PACT-filen kan sedan användas för att driva utveckling av API:et och för att verifiera att de inblandade komponenterna inte gör ändringar som bryter kontraktet och får interaktionen mellan konsument och API att brytas. Själva testerna körs mot mockar vilket gör testerna snabba att exekvera och ger skalbarhet allteftersom systemet av tjänster växer.

Med hjälp av ett testprojekt visade Christoffer hur PACT kan användas för att testa kontrakt mellan tjänster som kommunicerar över bland annat REST och Kafka.

https://github.com/andreschaffer/microservices-testing-examples
https://docs.pact.io
https://martinfowler.com/articles/consumerDrivenContracts.html

RxJava

RxJava är en JVM-implementation från Netflix av ReactiveExtensions, ett bibliotek för att komponera asynkrona och händelsebaserade program.

RxJava 2.0.0 final släpptes för några veckor sedan och under det här passet utforskar vi med ledning av Peter Törnhult hur man med hjälp av strömmar kan ta sig an databehandlingsuppgifter som tar lite längre tid och därför behöver köras asynkront.

Läs mer: RxJava 2.0.0 , RxJava Wiki ReactiveX 

Event Storming

Vilka aktörer och händelser är inblandade i att upptäcka och bekämpa korruption? Dan Eidmark introducerar Event Storming genom att jobba igenom delar av Klaritys domän.

Event Storming är ett workshopformat, skapat av Alberto Brandolini, för att snabbt utforska komplexa dan_chris_eventstormingverksamhetsdomäner. Fokus ligger på att de personer som medverkar delar och ökar sin gemensamma förståelse för domänen och relaterade affärshändelser. Mer fördjupning hittar du här:

Impact Mapping

I jakten på en MVP (minimum viable product) höll Håkan Appelgren och Thomas Atterbom i en session kring Impact Mapping. Tillsammans med delar av Klaritys produktledning arbetade gruppen sig igenom de olika frågorna som uppkommer under en Impact Mapping.

Workshoppen började med att ta ett steg tillbaka och identifiera vilka problem som korruption skapar i samhälle och vilka som blir drabbade. Tanken var att hitta behovet som Klarity försöker möta och därmed kunna identifiera ett tydligt mål för produkten. thomas_impact_mapping

Impact Mapping bygger just på att börja med målet och sedan arbeta sig bakåt genom att identifiera vilka aktörer som kan uppnå målet, hur de ska göra det och vad som behöver göras för att uppnå hur:et.

Det blev en livlig workshop som väckte många tankar, idéer och matnyttiga diskussioner som mynnade ut i några skisser på flera potentiella MVP:er för Klarity att jobba vidare med.

Läs mer om Impact Mapping.

Nästa Citerusdag

Årets sista Citerusdag kör vi ute på Artipelag i skärgården. Agendan håller i skrivande stund på att sättas av tre av Citerus medarbetare. Denna dag avslöjas också vilket resmål vi åker till på konferens i vår. Håll utkik här på bloggen för att ta del av innehållet på våra Citerusdagar.

 

Är du vår nästa kollega?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *