ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Nya perspektiv, inspiration till förändring och diskussioner som skapar gemensamma upplevelser.

Att vara en lärande organisation med fokus på utveckling är en viktig del av Citerus och vår historia. Vi vill utmana oss själva och varandra i att se nya perspektiv och agera annorlunda utifrån dem, för att öka förståelsen för varandra och våra utmaningar och skapa ännu bättre resultat. För att stimulera lärande och kunskapsdelning har vi byggt upp och skapat många strukturer som stödjer detta. 

Böcker är en viktigt inspirationskälla och med kunskapsdelning sprider vi insikterna till våra kollegorna. Vi arbetar i Basecamp, ett internkommunikationsverktyg som hjälper oss att skapa transparens och dela asynkront. Vi har en återkommande fråga till alla; “Vad läser/lyssnar du på just nu?”. Där delar vi med oss om boktips och diskuterar vad vi tycker om de böcker vi läser just nu. För oss är det viktigt att skapa stödsystem för att stötta allas nyfikenhet så att vi kan förkovra oss i det vi brinner för. 

Ett annat uppskattat stöd är våra bokcirklar som både bidrar till vår personliga utveckling och utvecklar oss som företag. Det är ett sätt att få ny inspiration och när vi delar våra insikter med varandra lär vi oss ännu mer och får en djupare förståelse för böckernas innehåll. För några veckor sedan avslutade vi en cirkel med boken Reinventing organisations – A guide to Creating Organisations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness.

Det är en väldigt omtalad bok och den skapade mycket engagemang internt hos oss. Det var roligt att läsa just denna bok tillsammans. Några hade läst boken innan och för andra var det första gången men gemensamt för oss alla var att den gav många nya insikter och givande diskussioner. Vi kan verkligen rekommendera att läsa den i en bokcirkel, eftersom innehållet är så omfattande och kräver en del eftertanke. Att dela det du läst med andra och få deras input lyfter boken ännu mer.

Så här gjorde vi:

Vi bestämde hur långt vi skulle läsa till nästa gång och träffades digitalt en morgon varje vecka för att diskutera och reflektera kring det vi läst. Här är några av de reflektioner som vi gjorde under bokcirkeln och tar med oss:

  • Det går att organisera sig annorlunda än de flesta bolag gör idag. Inte bara små och non profit-bolag utan även stora kommersiella bolag. 
  • Tankarna kring teal känns spännande och rätt i magen/hjärtat. 
  • Vårt ego påverkar grupper (inkl. hela organisationer) otroligt mycket. I boken ställs frågan “Hur jobbar du med ditt ego?”. Det kan vara värdefullt att fundera på.
  • Att vår människosyn påverkar hur vi organiserar och leder vår verksamhet. Det blir väldigt tydligt i de exempel från verkliga organisationer som tas upp i boken. 
  • Spännande att vi lever i en tid där olika organisationer för första gången befinner sig i olika delar av spektrat (röd, orange, grön, teal – läs bok så förstår du) .

Blir du nyfiken på att utforska bokens innehåll?
Här hittar du praktiska tips att börja med.

Nu läser vidare på nästa bok och har valt Amy Edmondsons bok: The fearless organization. Har du tips på vilken bok vi kan läsa efter det?

By Frida Wallentin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *