ga('send', 'pageview');
Categories
Metod Personlig förändring

Robert Dilts modell om förändringsnivåer

I en modell skapad av Robert Dilts, delas förändringar upp i olika logiska nivåer. Med kunskap om dessa nivåer får vi ökade möjligheter att förstå vilken sorts förändring det handlar om, hur det kan påverka och vilket motstånd som kan uppkomma. Lena Åckander berättar mer.

Jag har alltid gillat modeller! Speciellt de modeller som på ett enkelt och avskalat sätt beskriver vårt sätt att vara, göra och fungera i olika sammanhang. De hjälper mig att tolka och bättre förstå det som sker omkring mig. Några modeller har kommit att bli klara favoriter och är riktiga smultronställen för mig. Jag är helt enkelt torsk på modeller.

Det här är första delen i Lena Åckanders artikelserie: Robert Dilts modell om förändringsnivåer.

Förändringar i logiska nivåer

Förändring är en naturlig del av livet, privat och professionellt. Ständig förändring är det nya konstanta. Ibland driver vi medvetet en önskad förändring, ibland behöver vi anpassa oss till en påtvingad och vissa är mer omfattande än andra.

I en modell skapad av Robert Dilts, delas förändringar upp i olika logiska nivåer. Med kunskap om dessa nivåer får jag ökade möjligheter att förstå vilken sorts förändring det handlar om, hur det kan påverka och vilket motstånd som kan uppkomma.

Dilts, en internationellt känd författare, utvecklare och utbildare inom NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering – en modell av mänskligt beteende, lärande och kommunikation) utvecklade modellen för att beskriva logiska nivåer på ett mer pragmatiskt och konkret sätt än vad som fanns tillgängligt inom beteende vetenskapen då, i mitten på 80-talet.  

Modellen har hjälpt mig till en ökad förståelse för de förändringar som jag har upplevt svårare att lyckas med under min egen livsresa och professionellt. Skillnad i dignitet är uppenbar mellan att lära mig att hantera den nya TVn som maken släpat hem (köpt) och att omvärdera vem jag är och varför.

Robert Dilts förändringsnivåer

Nivån för omgivning berör de specifika externa förutsättningar som vi befinner oss i och där förändring sker, t.ex. plats, väder, mat, organisation, prylar, team, etc. Nivån svarar på frågan ’Var?’.dilts_modell

Nivån för beteende handlar om de förändringar vi gör för att ändra våra beteenden, t.ex. nya arbetssätt, vad vi gör och säger, etc. Nivån svarar på frågan ’Vad?’.

Nivån för kunskap och färdigheter berör vår kompetens, förmåga och kunskap med lärande både från teori och erfarenheter. Utifrån vår kunskap och färdigheter har vi möjlighet att välja, alternera och anpassa våra beteenden. Nivån svarar på frågan ’Hur?’.

Nivån för värderingar och föreställningar relaterar till de grundläggande omdömen och utvärderingar vi gör om oss själva, andra och omvärlden. De tillhandahåller grunden för vilka av våra kunskaper, färdigheter och beteenden vi förstärker eller förhindrar. T.ex. en övertygelse om att nya rutiner sällan är bättre än gamla, en vald sanning att utvecklare inte håller på med test etc. Motstånd till förändring uppstår ofta här. Nivån svarar på frågan ’Varför?’.

Nivån för identitet beskriver vår känsla för vem vi är. Uppfattningen om vår identitet organiserar våra värderingar, föreställningar, kunskaper, färdigheter och beteenden till ett system. Vår känsla av identitet berör också uppfattningen om oss själva i förhållande till de större system som vi är en del av. På detta sätt skapas vår känsla av en roll eller högre syfte. Exempel är mjukvarudesigner, chef, fru, världsmedborgare etc. Nivån svarar på frågan ’Vem?’.

Nivån för högre syfte har att göra med vår upplevelse av att vara del av något större än oss själva och en medvetenhet om det mönster som kopplar samman allt till en större enhet. Nivån för högre syfte svarar på frågan ’Vad är jag/vi en del av?’.

Förändringsnivåerna är beroende av varandra

Dilts hävdar att förändringsnivåerna är beroende av varandra och ofta fungerar så att en förändring gjord på en lägre nivå inte påverkar nivåerna högre upp i hierarkin medan en förändring högre upp i nivåerna ofta leder till en förändring även på de lägre nivåerna.

Ett exempel är införande av tvärfunktionella team i organisationer, där man kan luras att tro att det bara är att stuva om lite i teamsammansättningarna, så är det klart (nivån för Omgivning)!

Att denna satsning tar tid att och kraft att få på banan och bestå, kan bättre förstås när man sett Dilts modell. Teammedlemmarna behöver agera för att nå resultat på teamnivå istället för att prestera individuellt (Beteende), nya kunskaper och färdigheter behövs i teamet för att kunna jobba ’T-shaped’ (Kunskaper/färdigheter), man behöver komma tillrätta med eventuella övertygelser om att en designer inte ägnar sig åt analys eller test (Värderingar/föreställningar), och teammedlemmarna behöver också se på sig själva som systemutvecklare snarare än designer eller testare (Identitet). Utan stöd på den översta nivån är det svårt att till fullo få ett lyckat resultat.

Dina personliga förändringar?

Vilka förändringar har du varit med om under det senaste året? Vilka nivåer har påverkats av denna förändring?

Vilka förändringar har fundamentalt förändrat ditt liv? Stämmer antagandet att det har inneburit förändring också på högre nivåer?

Vilka förändringsnivåer behöver du ta dig an för att lyckas med det du har i kikaren just nu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *