ga('send', 'pageview');
Categories
Metod Teknik

Att uppgradera DDD Sample Appen eller Vem @Ignore(rade) enhetstesterna?

Vi tänkte det skulle vara intressant att utforska ett antal perspektiv av system byggda med Domändriven Design. Vi vill se hur en uppdatering av vårt sätt att se på DDD och uppgradering av ramverk kommer påverka vår kodbas. Kommer våra ingrepp påverka den domänlogiken?

 

DDD Sample Appen togs fram tillsammans med Eric Evans och hans företag Domain Language. Den ursprungliga tanken med den var att visa hur vi kan använda Domändriven Design för att utforma ett system i en Java-stack som de flesta känner igen sig i. När det begav sig bestod denna stack ofta av Spring i kombination med Hibernate, lite RPC-anrop och SOAP-gränssnitt och de senaste tricksen i Java version 6.

Vi spolar fram tiden till idag och mycket har hänt. Vår verktygslåda inom DDD-communityn har utvecklats, vårt sätt att se på olika koncept inom DDD skiljer sig lite och vi har nya angrepssätt för att lösa problem. Ramverk har tagit ordentliga skutt framåt. Java är nu uppe i version 8. REST har blivit de facto standard för API:er. Vill vi behålla Spring? JSON har ersatt XML för utbyte av meddelanden. Alla har en ny favorit-meddelandekö, vilken vill vi använda?

Vi vill utforska det faktum att koden är utformad för att samstämma med domänen och hur det kommer påverka de ingrepp vi behöver göra. Vad skiljer sig mot en uppgradering av ett system där koden är explicit teknikfokuserad?

Vill du veta hur vi resonerar? Vilka nya synsätt på DDD vi hittat? Vilka ramverk vi väljer och varför? Vill du veta vilka utmaningar vi ställs inför?

Följ oss här: http://citerus.github.io/dddsample-core/

Fördjupa dig i DDD

By Christoffer Hellgren

Agil coach, Utvecklare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *