ga('send', 'pageview');
Categories
Metod Teknik

Seminarium kring Event Storming

Hur tar vi oss från en situation där affär och teknik pratar olika språk? Hur hanterar vi det faktum att frustration och missförstånd ökar ju fler översättningar vi gör däremellan? Och kan vi vända på det med en övning där samarbete och nyfikenhet ligger i fokus? Den utmaningen antog Marcus Olsson och Dan Eidmark när de under ett frukostseminarium presenterade ett kreativt sätt att utforska affären med hjälp av övningen Event Storming.

 

Solen skiner in genom fönstren när deltagarna sätter sig till rätta och Marcus och Dan inleder med lite bakgrund kring hur samarbete mellan affär och teknik sett ut och förändrats de senaste åren. De tar upp det avstånd som funnits mellan “affäriska” och “tekniska”, två språk som Markus Lindgren kallade det under seminariet Affär ♥ Teknik. De pratar även om vikten av ett gemensamt språk, något som är avgörande för att undvika missförstånd, finna möjligheter, definiera problem och hitta kreativa lösningar på dessa.

Teknikens och affärens olika termer

Inom tekniken använder vi oss ofta av termer som t.ex. skapa, uppdatera, radera eller spara. Detta kan vi ofta se hela vägen ut i gränssnitt med knappar för dessa kommandon. Inom affären däremot använder vi termer som t.ex. lägga order, skeppa order, uppdatera leveransadress eller stänga order. Avståndet är stort mellan dessa sätt att beskriva affären och krav, user stories och dokument innehåller översättningar mellan affäriskan och tekniskan. Risken för missförstånd ökar och det uppstår frustration av att inte bli förstådd.

Utforska affären med övningen Event Storming

Men hur hittar vi detta gemensamma språk? Dan berättar att det finns de som funderat mer på detta och vi får en introduktion till Alberto Brandolini och hans övning Event Storming som låter oss utforska affären med hjälp av händelser och handlingar. Hans övning är ett sätt att effektivt koncentrera samtal som annars ofta sker vid kaffeautomaten, över en lunch eller när vi springer på varandra i korridorer.

Övningen går ut på att försöka placera händelser och handlingar på en tidslinje. Genom detta angreppssätt får vi med just de övergångar som en affär ofta består av. Någon utför en handling vilket resulterar i en händelse och genom att prata om dessa händelser skapar vi en gemensam förståelse för det som driver affären framåt.

Vi får en försmak av hur övningen kan gå till i form av ett kort skådespel. Huvudkaraktärerna, en utvecklare och en domänexpert, stilenligt spelade av Marcus och Dan uppklädda i utvecklarmössa och affärsmässig luva med öronlappar, utforskar domänen bokförsäljning.

dan_marcusDet uppstår en konflikt när Marcus säger “Order skapades”. Dan tvekar lite och påpekar att inom affären kallas det “Order lades”. Vi hittar händelser såsom “Faktura skickades” och “Påminnelse skickades” som driver affären från orderläggning till mottagen betalning. Vi får se hur vissa händelser faktiskt kan ske samtidigt eller var för sig beroende på vad som hänt tidigare. Allt tack vare tidslinjen och de händelser och handlingar vi hittar.

Jag gillar sättet att se samarbetssvårigheterna mellan affär och teknik som ett kommunikationsproblem. Jag har själv dragit slutsatsen många gånger att vi kan lösa detta med att sitta bredvid varandra, att använda ett format på user stories som uttrycker behov och kontext eller att vi behöver göra mer spikes/discovery innan vi påbörjar vår implementation. Om jag istället ser det som ett kommunikationsproblem så får jag andra verktyg, såsom bland annat Event Storming, att tackla utmaningarna.

Att tänka på när man gör en Event Storming-övning

Efter seminariet frågar jag Marcus och Dan om de har några tips för att arrangera en lyckad Event Storming. Jag sammanfattar dem nedan:

– Fokusera samtal kring post-its och få upp dem på tavlan.
– Ta bort stolarna. Genom att stå upp ökar engagemanget.
– Börja med en händelse ni i slutändan vill uppnå, t.ex. “betalning mottogs”.
– Fokusera på att lära er mer om affären. Målet är inte att dokumentera affären.
– Fundera inte för mycket på vilka lappar som ska upp på tavlan.
– Skriv händelser i dåtid (bidrar till struktur – antingen har det hänt eller inte)
– Se till att ha gott om utrymme för lappar. Vi begränsar oss omedvetet till utrymmet vi har tillgängligt.
– Ställ öppna frågor och fånga upp nya koncept
– Titta även på saker utanför teamets ansvarsområden

Vill du fråga Marcus och Dan något? Du hittar dem på @marcusolsson och @daneidmark.

Lär dig mer på vår Event Storming-sida

By Christoffer Hellgren

Agil coach, Utvecklare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *