ga('send', 'pageview');
Categories
Metod Teknik

Släng din kod!

Är din kodbas som stor och svår att överblicka? Känner du att produktiviteten har bromsat in? Är backloggen full av nya funktioner som står på kö och är just ny funktionalitet det finaste som finns i produktägarens kungarike? Då har jag något att berätta för dig.

Är din kodbas som stor och svår att överblicka? Känner du att produktiviteten har bromsat in? Är backloggen full av nya funktioner som står på kö och är just ny funktionalitet det finaste som finns i produktägarens kungarike? Då har jag något att berätta för dig.

 

För varje sak du lägger till i mjukvara inkräktar du också på befintliga funktioner – slutanvändarna får en mer komplex och mindre tydlig användarupplevelse, ögat irrar mellan allt fler menyer, knappar och val.

Funktionsivern leder också till ökat antal rader kod, fler moduler att hålla koll på och en större kodmassa att överblicka. Resultatet blir att produktiviteten bromsar in, beroendena blir fler och risken för buggar ökar.

Därför är det viktigt att förstå att även borttagande av funktionalitet och tillhörande kod många gånger ökar hela kodbasens värde och därtill hörande utvecklingshastighet och kundupplevelse.

Om du är en duktig utvecklare gör du redan detta löpande; du rensar, städar, refaktorerar och tydliggör. Det är utmärkt! Men jag vill uppmana till ett rensande i ett större perspektiv: Be din produktägare att börja fundera på vilka funktioner som spelat ut sin roll – tidigare satsningar som i dag inte bär sitt värde; Öar av kod som enbart utgör distraktion och står i vägen för produktivitet.

Som produktägare ska du välkomna det här eller ta initiativet till det själv. Det du får i utbyte är ett team som kan springa snabbare och lättare resonera om det system som blir kvar. Även dina användare får en bättre produkt. Bäst av allt: Att ta bort funktioner och kod är en snabbare process än att lägga till.

Gör det till rutin att även ta bort! Allt för att slippa det som en mycket klok mjukvaruutvecklare en gång sa: It’s always size that kills you in the end!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *