ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Toppa det agila förändringsarbetet med självorganiserande teamindelning

Det är dags för omorganisation och nya utvecklingsteam ska skapas. Företagets chefer samlas i ett stängt rum och resultatet blir en PowerPoint med nytt organisationschema. Hur ser det ut hos er? Tänk om medarbetarna fick skapa sina team själva!

Det är dags för omorganisation och nya utvecklingsteam ska skapas. Företagets chefer samlas i ett stängt rum och resultatet blir en PowerPoint med nytt organisationschema. Hur ser det ut hos er? Tänk om medarbetarna fick skapa sina team själva!

Tre argument för att testa självorganisering

  1. Du får ett bättre resultat som är genomtänkt ur flera aspekter eftersom personerna i teamen har den bästa kunskapen om sin och sina kollegors kompetenser, vilka relationer de har idag, vad som fungerar och inte fungerar.
  2. Individens ansvar och motivation stärks för sin insats på jobbet, teamets uppgift och att upprätthålla en bra relation till sina teamkollegor blir teamen mer hållbara.
  3. Omorganisationen går lättare att genomföra.

Två sätt att organisera teamindelning

  • Big Bang Workshop –  alla skriver upp sig på sitt nya team enligt de ramar som finns. Teamen tar ansvar för att helheten blir bra. Vill flera personer vara med i samma team så behöver alla hjälpa till för att hitta lösningar som blir bra för helheten
  • Skiss över organisationen – gör en översikt för att få en grov struktur över verksamheten. Här finns chefer och vissa nyckelindivider med. Låt därefter alla tycka till om skissen och välja i vilken del av organisationen de önskar jobba. Därefter får personerna inom respektive del av organisationen uppdraget att bilda team.

Vi på Citerus har mängder av erfarenheter om hur du lyckas med självorganiserande teamindelningar. Är du på väg att planera en självorganiserande teamindelning? Tänk på att tillåt medarbetarna att vara delaktiga genom att välja ”lagom” många regler, vara ödmjuk och öppen för de förslag och problem som uppstår och engagera alla i att lösa dem.

Kolla in vår nya kurs Team Agile Camp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *