ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Vilket parti röstar du på?

Att hitta förändringar som inspirerar och engagerar kan vara svårt. I teamet jag just nu jobbar i prövade vi ett lite annorlunda retrospektiv – en övning inspirerad av det just nu väldigt engagerande amerikanska valet.


Våra retrospektiv följer oftast den beprövade formeln med fem steg enligt följande:


1. Intro/Appreciation

2. Samla in data
3. Generera insikter
4. Bestäm vad vi ska göra
5. Avsluta

Vi använder oss av det fantastiska webverktyget Retr-O-Mat för att hitta inspirerande övningar för de fem olika stegen. Variation ger bra energi och verktyget ger oss en möjlighet att hitta en bra agenda med övningar som adresserar de utmaningar vi brottas med just nu.

Men hur var det nu med valet då?

Jo, där vi vanligtvis bestämmer vad vi ska göra så prövade vi denna gång ett lite nytt grepp efter lite inspiration från Retr-O-Mat. Vi delade upp oss i par där varje par var ett parti i valet inför nästa iteration. Som vi vet så blir man inte vald utan ett budskap som resonerar med väljarna (teamet).

Detta blev partiernas uppgift: Hitta ett budskap om förändring som resonerar med teamet, skapa en valaffisch med ett tydligt valmanifest och bli vald!

Grupperna tittade på den data som genererats i steg 2 (vi körde övningen The Good, The Bad and The Ugly) och där fanns gott om grogrund för missnöje och stolthet, inspiration till lätta saker att lova väljarna och svårare saker att lyfta i valmanifesten.

Tänk också gärna på att för att få röster behöver man ett valmanifest som:

  • Utlovar något realistiskt. (Ingen väljer någon som utlovar något vi inte kommer få)
  • Inspirerar och engagerar. (Ingen väljer någon som vill införa merarbete)
  • Tydligt kommunicerar slagorden. (Ingen orkar läsa en affisch med för mycket text)

Tre fantastiska budskap som utlovade förändring

Partierna tog sig an uppgiften och ut kom tre fantastiska budskap som alla utlovade förändring i den kommande iterationen!

manifestEfter en rafflande valrörelse med en mycket engagerad väljarbas utsågs en tydlig vinnare med 100% majoritet:

Det är svårt att slå ett parti med det tydliga budskapet “Beer every Friday after 15.00”! Men förutom att utlova en avslappnad nervarvning varje fredag tillsammans, utlovades även förändringar i form av återkommande Spikes på ny teknik, tvärfunktionella leveranser och att testa nytt format på stå-upp mötet på morgonen. Ett budskap som tydligt resonerade och adresserade ett behov hos teamet!

Dela med gärna med dig

Har ni prövat eller planerar att pröva en liknande övning?

Berätta för oss hur det gick!

Twitter: @chrisandcode
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christofferhellgren

Källor
https://plans-for-retrospectives.com
Agile Retrospectives: Making Good Teams Great av Esther Derby, Diana Larsen

By Christoffer Hellgren

Agil coach, Utvecklare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *