Varför Clojure?

Om du är van att programmera objektorienterade språk som Java och C# så kan det funktionella språket Clojure verka förvirrande. Låt det inte avskräcka. Patrik Fredriksson förklarar varför Clojure är mödan värt att lära sig.

Fortsätt läsa  »

From Java to Clojure

Patrik Fredriksson takes us on a tour from Java to Clojure, by using a step by step conversion from one language to the other. If you’re a Java programmer who wants to know a little bit about Clojure, make sure you come along.

Fortsätt läsa  »

Specification Pattern as a Refactoring Tool

Specification is a tactical design pattern presented in Erics Evans’ book Domain-Driven Design. It can be used not only when new code is written, but also as a power tool for refactoring work. Patrik Fredriksson shows us how to use the Specification pattern to transform a piece of ugly code into a creation of beauty.

Fortsätt läsa  »