Jag hade alltid sett mig själv som en bra lyssnare tills den dagen då jag insåg att lyssna handlar om så mycket mer än att bara höra vad den andra personen säger. Jag märkte snabbt att lyssna är svårt. Men det går att bli bättre. I den här artikeln får du 6 handfasta tips på hur du kan bli en bättre lyssnare.

Hur ofta lyssnar du, då menar jag verkligen lyssnar, på kollegan du samtalar med eller chefen som håller en presentation? Den bistra sanningen är den att många av oss är dåliga lyssnare. Vi lyssnar med ett halvt öra, vi dömer det personen säger och funderar på vad vi själva tycker, vi börjar formulera och till och med repetera egna kommentarer som vi tänker häva ur oss så fort vi får chansen – eller varför vänta när vi kan avbryta mitt i. Ibland svävar tankarna bort helt och vi funderar istället på vilken mat vi ska laga till kvällen eller det där viktiga samtalet vi måste ringa. Vi är helt enkelt experter på att distrahera oss själva.

De här distraktionerna gör att vi många gånger missar eller feltolkar det budskap den vi pratar med försöker få fram. Genom att utveckla vår lyssnarförmåga minskar vi risken för missförstånd, vi kan enklare förstå andra och se saker ur deras perspektiv. Ett aktivt lyssnande är även ett av de effektivaste sätten för att skapa starka och förtroendefulla relationer. Nedan hittar sex tips som kan hjälpa dig att bli en bättre lyssnare.

1. Gör ett val – det handlar om attityd och inställning

Att aktivt lyssna på andra är inte ett beteende som kommer naturligt av sig självt. Det handlar om attityd och inställning. Därför är det första du måste göra att bestämma dig. Göra ett aktivt val där du väljer: Jag ska lyssna på dig.

Att verkligen lyssna på någon kan kännas energikrävande, speciellt i början. Ett tips är därför att börja smått. Bestäm dig för ett visst möte eller konversation och fokusera fullt ut på att vara närvarande i den. Ge dig sedan tid till att reflektera över hur det kändes. När var det enkelt att lyssna och när försvann du i andra tankar?

2. Stoppa undan din personliga agenda

Att aktivt lyssna på någon betyder att höra vad personen faktiskt säger, och inte vad vi vill eller tror att personen ska säga. Det här kan låta banalt och självklart men faktum är att det många gånger kan upplevas som den svåraste av de här färdigheterna att få grepp om. Vi är nämligen vana vid att konstant tolka världen genom våra egna “glasögon” – vår referensram. Det betyder att vi använder våra personliga erfarenheter, kunskaper, känslor och även fördomar när vi tolkar det som händer runt omkring oss. Ett exempel är att vi många gånger försöker förstå andra människors upplevelser genom att jämföra med händelser vi själva har varit med om. Kanske har du själv sagt “ja, men det är precis som den gången då jag…” och helt plötsligt har du tagit över konversationen och styr den i en riktning som inte alls var vad den du talar med hade tänkt.

För att lyssna aktivt behöver du lägga din personliga agenda åt sidan, släppa fördomar och fokusera på det personen säger utan att försöka styra in den på något som ligger dig själv varmt om hjärtat. Ett sätt att göra detta är att undvika att komma med råd och lösningar eller ifrågasätta det personen säger och istället vara nyfiken på att få höra mer.

3. Ha tålamod och låt det vara tyst

Många är rädda för tystnad, speciellt när vi möter människor vi inte känner. Mitt råd är att ha tålamod och våga vänta. När du väl väntat så länge som du tycker behövs så vänta i ytterligare ett par sekunder. Vissa personer behöver pauser för att samla sina tankar och kunna avsluta det de vill ha sagt. Genom att vänta så visar du personen du pratar med att du vill höra mer samtidigt som du ger er båda det utrymme som behövs för samla tankarna. Så undvik att hoppa in direkt när du tror att personen har pratat klart och låt det vara tyst en stund.

4. Visa med ditt kroppsspråk att du lyssnar

Att kroppspråket står för en väsentlig del av vår kommunikation och hur ett budskap tas emot är ingen nyhet. Många av oss är väl medvetna om det och vi tränar ofta en hel del på hur vi står, rör våra armar och röstläge inför en presentation eller ett tal som vi ska hålla. Det kan dock vara lätt att glömma att kroppsspråket är minst lika avgörande när vi lyssnar på andra. Det är därför viktigt att du visar med ditt kroppspråk att du lyssnar och på så vis uppmuntras den som talar att fortsätta. Det kan du göra genom att rikta dig mot personen, luta dig lite framåt, använda nickningar, leenden och små “hummanden”. Att jobba aktivt med sitt kroppspråk hjälper även många att fokusera på lyssnandet och minska risken för att sväva iväg i andra tankar.

5. Ställ frågor

Ett av de absolut bästa och enklaste sätten att förstå någon annans budskap är att ställa frågor. Varva mellan båda öppna och slutna frågor för att uppmuntra den andra personen att utveckla och berätta mer.

Något att tänka på när du ställer frågor är att samtidigt bemästra punkten ha tålamod och låt det vara tyst. Ett vanligt misstag som många av oss gör när vi ställer frågor är att vi direkt efter att ha ställt frågan försöker förtydliga den. Många gånger ger vi även exempel på svar på frågan. Allt för att i all välmening hjälpa de vi ställer frågan till. Det här stjälper dock ofta mer än vad det hjälper. Lita på att din fråga är tillräckligt tydlig och att de som ska svara på frågan kommer att be dig att förtydliga om de inte förstår.

6. Testa din förståelse

Även om vi behärskar färdigheterna ovan och fullt ut fokuserar på att lyssna så betyder inte det att vi automatiskt kommer att förstå vad personen säger. Det är därför viktigt att testa sin förståelse. Det kan du göra genom att summera eller återberätta det som du har upplevt att personen har sagt. På så vis får personen möjlighet att korrigera budskapet utifall det inte har uppfattats så som tänkt och ni kan båda säkerställa att ni pratar om samma sak.

En avslutande uppmaning

Att utveckla färdigheterna ovan kommer att hjälpa dig att bli en bättre lyssnare. Men tips och råd i all ära. Det som verkligen kommer avgöra om just du gör en förändring är dina egna personliga upplevelser och erfarenheter. Det krävs oftast en personlig koppling för att vilja bli bättre på någonting. Här kommer därför en uppgift till dig:

  • Tänk på ett tillfälle då du kände att ingen lyssnade på vad du försökte berätta. Hur kändes det? Vad var det i åhörarnas beteende som gjorde att du tolkade det som att de inte lyssnade?
  • Tänk på ett tillfälle då du kände att du blev lyssnad på. Hur kändes det? Vad var det som gjorde att du tolkade det som att åhörarna lyssnade?

Kom ihåg de här känslorna nästa gång du har en dialog med någon. Använd dem tillsammans med färdigheterna ovan och efter lite träning kommer du ha blivit en mästare på att lyssna.

Ut och lyssna och lycka till!