ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Den osjälviska och flexibla ledaren tar team till nya höjder

Jobbar du med att leda, coacha eller motivera team och vill hjälpa dem till nya höjder? Då gäller det att även investera i dig själv och reflektera över ditt eget beteende. Genom att bemästra några grundläggande och kraftfulla färdigheter kommer du att bli en osjälvisk och flexibel ledare och skapa bättre förutsättningar för att hjälpa ditt team att lyckas.

Jobbar du med att leda, coacha eller motivera team och vill hjälpa dem till nya höjder? Då gäller det att även investera i dig själv och reflektera över ditt eget beteende. Genom att bemästra några grundläggande och kraftfulla färdigheter kommer du att bli en osjälvisk och flexibel ledare och skapa bättre förutsättningar för att hjälpa ditt team att lyckas.  

Släpp din personliga agenda

Bland det första en ledare bör göra är att släppa sin personliga agenda. Att leda, coacha och motivera team är och bör alltid vara en osjälvisk process. Syftet är att hjälpa ditt team att lyckas. Det är ditt uppdrag och din högsta prioritet. Det känns kanske självklart. Men hur är det i praktiken? De flesta av oss vill vara framstående i vår yrkesroll och refereras till som “den bästa ledaren jag haft”. Vilket inte är något ont i sig. Problemet uppstår om vi värderar det som viktigare än vår uppgift att hjälpa teamet. Om vi börjar agera på ett sätt som framhäver oss själva och vår kompetens men som nödvändigtvis inte är det bästa för teamet. Det gäller med andra ord att släppa sin egen agenda och fokusera på sin uppgift att hjälpa sitt team.

För att lyckas med att släppa sin personliga agenda och vara en effektiv ledare är det viktigt att ha en god självkännedom. Att besitta förmågan att kunna reflektera över och vara medveten om sitt eget beteende och hur det påverkar andra. Detta då ditt agerande som ledare många gånger kommer ha en avgörande inverkan på hur ditt team agerar. Därmed indirekt eran möjlighet till ett positivt och energigivande samspel och er förmåga att nå uppsatta mål. Genom att du som ledare ökar din självkännedom: lär känna dig själv, dina styrkor och svagheter, vilka mål du har och varför, så skapar du bättre förutsättningar för er att lyckas.

Tips på vad du kan göra

Var ärlig med dina misstag: Genom att vara ärlig med misstag du gör, stora som små, skapar du en miljö där det är okej att göra misstag. Det i sin tur kommer underlätta för teammedlemmarna att vara ärliga med sina och ni har en större chans att agera och rätta till saker innan det är för sent.

Be om hjälp: Om du föregår med gott exempel och ber om hjälp när du behöver det så ökar sannolikheten att dina teammedlemmar kommer göra det samma. Successivt skapas ett team där ni hjälper varandra och jobbar tillsammans för att nå era mål.

Be om feedback: Genom att öppet be om feedback på ditt agerande i olika situationer så kommer du få en större förståelse hur andra upplever dig. Men även hjälpa till att skapa en kultur där feedback efterfrågas och delas med varandra.

Våga vara flexibel

En viktig egenskap hos en effektiv ledare är förmågan att vara flexibel. Som ledare kommer du finna dig i situationer där det inte går exakt som du tänkt dig. Tillfällen då din plan har en motsatt effekt mot vad du önskat. Vid dessa tillfällen är det till stor hjälp att besitta förmågan att vara flexibel – våga frångå sin plan. Jag är av den starka övertygelsen att en förbestämd plan inte får komma i vägen för möjligheterna att nå det uppsatta syftet/målet. Det brukar sägas att framgångsrika facilitatorer alltid har en plan för varje möte, samtidigt som det alltid är redo att kasta den åt sidan och ändra riktning. Jag tycker att det samma faller in på alla oss ledare, oavsett om du är coach, chef eller teamleader.

Det svåra kan ofta vara att veta när man ska ändra sin plan och när man ska hålla fast vid den. Ibland behöver teamet och enskilda deltagare endast lite mer tid. Genom att vara lyhörd, känna av stämningen i teamet, deltagarnas hurmör och agerande så får man ofta en bra fingervisning. Att reflektera högt brukar också fungera bra: “Jag upplever det som att vi sitter fast och att den här övningen inte hjälper oss framåt. Jag föreslår att vi testar något annat. Vad tycker ni?”.

Genom att våga vara flexibel och öppen med sina ändringar och reflektioner så brukar det vara lättare att genomföra små experiment och testa nya saker. På så vis kan du hjälpa ditt team att tänka i nya banor och få ut mer av era olika möten och det dagliga arbetet. Det kommer även sätta grunderna för dina möjligheter att skapa ökad delaktighet och ägandeskap i teamet.

En avslutande uppmaning

Att lära sig att släppa sin personliga agenda och behärska förmågan att vara flexibel kan som all annan praktisk kunskap inte läras ut. Den måste läras in. Enda sättet att göra det är genom träning. Jag uppmanar därför dig att ta fasta på de färdigheter och tips som intresserar dig. Sök mer information, träna och bemästra dem. Berätta också gärna hur det gick.

Lycka till!

Kolla in vår nya kurs Team Agile Camp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *