ga('send', 'pageview');
Categories
Metod

Konsten att uppmuntra team till delaktighet och ägandeskap

Vill du vara en del av ett team där kreativiteten flödar? Där alla jobbar tillsammans för att utvecklas och nå uppsatta mål? Då tycker kanske du precis som jag att delaktighet och ägandeskap är viktigt? I den här artikeln delar jag mina bästa tips på hur du kan uppmuntra till delaktighet och ägandeskap i ditt team.

Möjliggör och uppmuntra till delaktighet

Alla som på olika sätt jobbar med att leda, coacha och motivera team har stora vinster att hämta genom att behärska förmågan att skapa delaktighet. Ökad delaktighet kan vara avgörande för om era olika möten känns meningsfulla eller ej och om kreativa idéer och problemlösning delas i teamet. Det kan även hjälpa till att lyfta enskilda individer samt förstärka känslan av att vara ett team.

Att möjliggöra och uppmuntra till delaktighet handlar mycket om att skapa miljöer där alla deltagare har möjlighet att, på olika sätt, bidra med sina erfarenheter, idéer och tankar. Om att skapa utrymme för de försiktigare personerna att delta och i vissa fall tona ner de mer dominanta och istället hjälpa dem att lyssna och ta in andras tankar. Allt i syfte att öka kreativiteten för hela gruppen.

Tips på vad du kan göra:

  • Riktade frågor – Med riktade frågor kan du både begränsa dominanta teammedlemmars möjlighet att ta över diskussioner och hjälpa de tystare att få utrymme. “Nu har Olle delat sina tankar, vad tänker ni andra om det här?” eller “Finns det något som du Karin eller Oskar vill dela med er av?”
  • Variera diskussionsformat – Genom att variera diskussionsformat ges alla chansen att komma till tals. Ett exempel är att inleda diskussioner i mindre grupper som två-och-två, för att därefter lyfta upp de viktigaste från varje grupp till den stora gruppen och fortsätta diskussionen där.
  • Brainstorming övningar – I olika brainstormingövningar, så som i tyst brainstorming, får alla möjlighet att dela sina tankar och idéer utan att behöva slåss om utrymme.
  • Öka medvetenheten i teamet – Ibland är personer inte medvetna om sitt eget beteende och hur det påverkar andra. Oavsett om det är en person som pratar mycket eller en som pratar mindre. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att öka medvetenheten i hela teamet för att de själva ska kunna hjälpa varandra. Det kan du göra såhär: Samla teamet i en cirkel. Ge dem ett garnnystan och ett specifikt ämne att diskutera. Varje gång någon vill säga något så tar personen tag i och håller fast i tråden och skickar därefter garnnystanet vidare. Ett “spindelnät” skapas mellan deltagarna. Av nätets mönster kan ni analysera vilka i teamet som pratar mycket eller lite och hur kommunikationsvägarna går.

När man pratar om delaktighet är det viktigt att nämna att alla delatagare inte alltid kommer att vilja delta aktivt. Det måste respekteras. Men om du börjar observera ett mönster där vissa deltagare aldrig vill delta eller verkar få möjlighet att uttrycka sig så är det viktigt att agera.

Uppmuntra till ägandeskap

En nyckel till att skapa framgångsrika team som levererar högklassiska resultat är ägandeskap. Att teamet känner ägandeskap över sina uppgifter. Det är vi som team som ska leverera. Team som får möjligheten men även ansvaret att påverka och själva bestämma över sin process; vad som ska göras och hur det ska göras, har större benägenhet att leverera resultat. Till skillnad från team där en ledare prenumererar på besluten. Det är svårare att komma med undanflykter och att inte känna ägandeskap för beslut man själv vart delaktig i.

Team som blir för beroende av en ledare som styr dem kommer inte uppleva kraften i ett effektivt samarbete och ett kollektivt ägandeskap. Därför måste vi som ledare jobba med oss själva och vårt beteende för att hjälpa teamet och stötta dem för att ta detta ägandeskap.


Tips på vad du kan göra:

  • Sätt mål tillsammans – Visioner och mål skapar team. Om alla teammedlemmarna strävar i samma riktning, mot ett gemensamt mål, ökar sannolikheten att de känner ett kollektivt ägandeskap för att nå dit tillsammans. Det är enklare att känna ägandeskap och engagemang för mål vi själva vart med att ta fram. Sträva därför mot att sätt mål tillsammans med ditt team.
  • Gör så lite som möjligt – Varje sak du som ledare gör är en sak du tar ifrån teamet. Fundera över vilka uppgifter du gör idag och varför just du gör dem. Vad skulle hända om du istället gav uppgiften till teamet?
  • Låt teamet ta besluten – Genom att ta ett steg tillbaka, på olika möten och diskussioner såväl som i det dagliga arbetet, visar du att arbetet är teamets ansvar och att det är dem som måste fatta besluten. Ett team som märker att de inte kan förlita sig på att deras ledare kommer hoppa in och ta besluten åt dem kommer hitta sätt att ta dem själva. Det kommer krävas ökat samarbete och självorganisation som i sin tur kan leda till öka ägandeskapet i teamet. För att öka tydligheten kan det vara bra att diskutera vilka beslut som du helt lämnar över till teamet, vilka du vill bli informerad om och vilka beslut du fortfarande vill vara delaktig i samt kommer att ta själv.
  • Stå bakom och stötta ditt team – För att våga ta beslut, ansvar och ägandeskap är det viktigt att man som team känner att man har en ledare som står bakom en. Var därför tydlig med att du litar på ditt team, deras förmåga att fatta egna beslut och att du finns där om behov finns.

En avslutande uppmaning

Konsten att skapa delaktighet och ägandeskap kan som all annan praktisk kunskap inte läras ut. Den måste läras in. Enda sättet att göra det är genom träning, träning och åter träning. Jag uppmanar därför dig att ta fasta på de färdigheter som intresserar dig som mest, sök mer information, träna och bemästra dem.

Lycka till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *