ga('send', 'pageview');
Categories
Blogg

Vilken sorts arbetsplats drömmer vi om?

Vilken sorts arbetsplats skulle vi egentligen vilja ha? Om vi tillåter oss att drömma?

Just nu drömmer nog många av oss om att helt enkelt komma tillbaka till våra arbetsplatser, träffas på riktigt och jobba ihop.

Enligt boken ”Reinventing organizations – A guide to Creating Organization” av Frederic Laloux, vill vi alltmer hitta sammanhanget, gemenskapen, passionen och förstå helheten och syftet med arbetet. Vi vill hitta arbetsplatser med djupare mening. Laloux ser hur organisationer redan idag, och ännu mer i framtiden, kommer att se rätt annorlunda ut. Hur vi kommer gå från hierarkiska organisationer, konstruerade för en mer statisk verklighet, mot mer flexibla organisationer.

Men, går det verkligen att hitta eller skapa den perfekta arbetsplatsen, och organisationen där alla trivs? Som vanligt finns inga enkla, självklara svar. Vi har olika behov, beroende på vilka vi är, våra erfarenheter genom livet, vad vi lärt oss, hur vi mår. Det spelar roll vilken fas i livet vi är i, kanske till och med vilken dag. Är det dagen då vi känner att livet leker och inget kan stoppa oss? Eller är det dagen då vi bara önskar att någon bryr sig lite extra om just oss?  En sak är säker; för att nå vår fulla potential i en organisation är det viktigt att vi kan vara de vi är, känna oss trygga även när vi gör fel, och att vi blir lyssnade på.

Att arbeta med sin kultur är en viktig del för att komma vidare som organisation mot den arbetsplats man vill ha. Många arbetsplatser har definierat sina värderingar. Om dessa ska vara den stadiga grund företaget vill stå på så behöver vi regelbundet arbeta med och diskutera kring dessa värderingar. Det inkluderar även vilka beteenden vi vill se hos varandra. Ofta görs detta när organisationer påbörjar sin resa mot något nytt, kanske under en agil transformation. Detta är bra, men man behöver återvända till sina värderingar och framför allt leva dem. Uttrycket ”Culture eats strategy for breakfast” myntades av Peter Drucker, ”the founder of modern management”. Vi kan ha fina strategier men om inte kulturen är på plats, så väger strategierna lätt.

Här kommer vikten av ett bra ledarskap in, både det formella såväl som det informella. Utifrån erfarenheter som våra konsulter fått på sina uppdrag så har vi på Citerus utvecklat en kurs; ”Ledarens nya roll i en komplex värld”. Med utgångspunkt från kursdeltagarnas utmaningar i sin vardag, tar vi ett helhetsperspektiv på ledarskapet och arbetar med olika verktyg för att analysera vad organisationer och medarbetare behöver för att må bra. 

Ledare har en viktig roll att fylla genom att ha en vision och tillsammans med medarbetarna ta fram värderingar. Och framförallt visa på betydelsen genom att själva leva värderingarna. 

Som ledare behöver man arbeta med sig själv och med kulturen i företaget. Detta är extra viktigt vid stora transformationer, men eftersom världen vi lever i är komplex och i ständig förändring så behöver vi arbeta med detta kontinuerligt.

Arbetar ni aktivt med att leva era värderingar? Dela gärna med er om hur ni gör så kan vi lära av varandra.

By Ann-Louise Ulfsparre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *