Det agila arbetssättets värdegrund, det agila manifestet, har fått sig en utmanare – Modern Agile. Modern Agile handlar i korthet om fyra principer med målet att få både kunder och egna medarbetare att briljera och få superkrafter. Lena Åckander och Ann-Louise Ulfsparre berättar mer.

Modern Agile – en vidareutveckling av det agila manifestet

Modern Agile beskrivs bäst med sina fyra principer, formulerade av Joshua Kerievsky, CEO på Industrial
Logic. Det är en vidareutveckling och modernisering av det agila manifestet som formulerades för
mjukvaruindustrin redan år 2001. Joshua Kerievsky hävdar att det traditionella agila förhållningssättet är
på väg att drunkna i verktyg, ramverk för skalning samt byråkrati och att det numer är mycket pengar
involverade. Joshua Kerievsky vill inte att detta ska stå i vägen för en sund vidareutveckling av det agila,
och menar att Modern Agile erbjuder en motvikt, något som på ett enkelt sätt fångar kärnan i det agila
och som är anpassat till dagens affärsklimat och tempo.

Förutom att Modern Agile sätter människan i centrum, tilltalas vi av det sätt som Modern Agile
vänder sig mot olika typer av verksamheter, organisationer och företag. Principerna är dessutom lätta att ta till sig, lättare att komma ihåg och kan faktiskt fungera ännu bättre som vision än det agila manifestet.

Modern Agiles fyra principer

Principen ”Hjälp människor briljera” (eng. Make people awesome) beskrivs bäst i genom ett citat av Kathy Sierra: ”Vi är inte här för att skapa en fantastisk produkt eller fantastiskt företag utan för att få våra kunder att briljera när de använder produkterna eller tjänsterna som produceras.” I Modern Agile talar man till och med om att ge kunderna ”superkrafter”, vilket vi tycker är en riktigt bra vision. Inte nog med det, principen gäller lika väl i den egna modernagile1organisationen för att få högpresterande organisationer och människor. Det gäller att skapa en miljö där utvecklare, användare, beställare, chefer har möjlighet att utveckla sin fulla potential och bli sina bästa jag.

För att vi ska lyckas få människor och organisationer att briljera behöver vi leva efter principen ”Skapa trygga förutsättningar” (eng. Make safety a prerequisite). Dels handlar det om att göra våra produkter, verktyg och processer säkra att använda. Dels handlar det om fysisk och psykologisk trygghet som är basala mänskliga behov.

Otrygghet begränsar oss starkt och rädsla förhindrar prestation på hög nivå; det är som att hålla en fot på bromspedalen. För att få fram innovationer och världens bästa användare av organisationens tjänster och produkter måste alla våga uttrycka sin åsikt, ta risker och misslyckas – vilket kräver trygga förutsättningar. Just psykologisk trygghet finns det mycket forskning runt och till exempel Google (re:Work) har
kommit fram till att detta är den viktigaste förutsättningen för högpresterande team.

Innovation är i dag viktigare än någonsin och principen ”Experimentera och lär dig snabbt” (eng. Experiment and learn rapidly) belyser hur viktigt det är att inte bara anpassa sig till förändringar, utan driva dem. Det gäller att inte ägna sig åt alltför tidsödande analyser och planeringar utan säkerställa snabbt lärande genom experiment, små delleveranser och tidig verifiering av hypotesen eller experimentet. Genom att lära av våra framgångar och misstag – utan att leta syndabockar och skuldbelägga – utvecklar vi våra organisationer. Att ständigt lära nytt är en överlevnadsfråga på dagens snabbt rörliga marknad.

Något värdefullt som inte ännu levererats hjälper inte någon. Med principen ”Leverera värde löpande” (eng. Deliver value continuously) i ryggen behöver vi hela tiden ställa oss frågan: ”Hur kan vi kontinuerligt leverera rätt värde snabbare?” Detta mindset är ju definitivt användbart, även utanför mjukvarubranschen och gäller inte bara hela produkter eller lösningar. En halvfärdig idé som en användare kan ge värdefull feedback på, kan vara guld värd för alla inblandade.

Modern Agile – för alla?

Alla principer är direkt applicerbara, egentligen oavsett verksamhet och agil mognad. I all slags framgångsrik verksamhet är det viktigt att förstå och leva efter sina värderingar, principer och mindset. Vi anser att Modern Agile är en utmärkt grund att utgå ifrån eftersom den har ett enkelt uttryck, har människor i fokus och är värdedriven. En kraftfull utgångspunkt om man vill röra sig mot ett mer agilt arbetssätt!

Lär dig mer om Modern Agile och psykologisk trygghet 

Skriv en kommentar